Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp
Thứ Bảy, 25/02/2017,

Quảng cáo

  • left 1
  • left 2
  • left 3
  • left 4
  • left 5

Trang chủ » Thông tin hoạt động » Các tổ, nhóm chuyên môn

CÔNG VĂN GỐC: ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY (THU)

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10227/THPT
V/v đánh giá giờ dạy

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2001

 

HƯỚNG DẨN

ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC

- Thực hiện nghị quyết 40/2000/QH10, Bộ GD và ĐT đã ban hành văn bản số 3668/VP ngày 11/5/2001 về kế hoạch triển khai NQ 40/2000/QH10 của QuốcHội về đổi mới giáo dục phổ thông .

- Việc xây dựng chương trình, biên soạn SGK & tổ chức thí điểm dạy & học ở trung học cơ sở đã và đang được tiến hành .Cùng với việc đổi mới nội dung & phương pháp dạy học,việc đánh giá chất lượng giờ dạy phải phù hợp với chủ trương này. Trên cơ sở tập hợp các kinh nghiệm và góp ý của các địa phương v/v đánh giá giờ dạy của GV trong những năm qua, đồng thời căn cứ vào mục tiêu giáo dục phổ thông và thực trạng của các trường trung học hiện nay, Bộ GD - ĐT chủ trương thực hiện thí điểm đánh giá và xếp loại giờ dạy ở bậc trung học.

- Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất tương đối giữa các địa phươưng trong việc đánh giá giờ dạy trong tổ chuyên môn, của các cấp quản lý giáo dục đ/v GV, Bộ GĐ-ĐT hướng dẫn một số vấn đề như sau :

I. YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY .

Giờ lên lớp là một khâu trong quá trình dạy học được kết thúc trọn vẹn trong khuôn khổ nhất định về thời gian theo qui định của kế hoạnh dạy học. Do đó, trong mỗi giờ lên lớp, hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS đều được thực hiện dưới sự tác động tương hỗ giữa các yếu tố cơ bản của quá trình dạy học. Đó là mục đích, nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học.

1. Đánh giá một giờ dạy, phải xem xét, phân tích giờ dạy đó đã giải quyết được mức độ nào theo mục đích đặt ra trên cơ sở sử dụng phương pháp, phương tiện và cách tổ chức phù hợp với nội dung của giờ dạy đó .Nghĩa là phải đánh giá giờ dạy của GV một cách toàn diện theo yếu tố của quá trình dạy.

2. Xem xét, phân tích giờ dạy có phù hợp với đặc điểm của bộ môn, của kiểu bài lên lớp thuộc bộ môn đó.

3.  Đánh giá giờ dạy phải căn cứ vào điều kiện cụ thể về đối tượng HS, về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của giờ lên lớp mà người GV đó thực hiện.

4. Phân tích, xem xét kết quả giờ dạy thể hiện ở mức độ nhận thức của HS trong giờ đó thông qua vấn đáp, trao đổi với HS hoặc kiểm tra trắc nghiệm từ 3 đến 5 phút.

II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC:

1/ Tiêu chuẩn:

Các mặt

Các yêu cầu

Điểm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

NỘI DUNG

1

Chính xác, khoa học;(khoa học bộ môn & quan điểm tư tưởng, lập trường chính trị).

 

 

 

2

Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm.

 

 

 

3

Liên hệ thực tế (nếu có), có tính giáo dục .

 

 

 

PHƯƠNG PHÁP

4

Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp .

 

 

 

5

Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy & học.

 

 

 

PHƯƠNG TIỆN

6

Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.

 

 

 

7

Trình bày bảng hợp lý, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lý.

 

 

 

TỔ CHỨC

8

Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lí ở các phần, các khâu.

 

 

 

9

Tổ chức và điều khiển HS học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng HS; HS hứng thú học tập.

 

 

 

KẾT QUẢ

10

Đa số HS hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức .

 

 

 

Điểm tổng cộng:

______/20

2/ Cách xếp loại:

*. Loại Giỏi:

a) Điểm tổng cộng đạt từ 17 – 20;

b) Các yêu cầu 1,4,6,9 phải đạt 2 điểm.

*. Loại khá:

a) Điểm tổng cộng đạt từ 13 – 16,5;

b) Các yêu cầu 1,4,9 phải đạt 2 điểm.

*. Loại TB:

a )Điểm tổng cộng đạt từ 10 – 12,5;

b) Các yêu cầu 1,4 phải đạt 2 điểm.

* Loại yếu: Điểm tổng cộng đạt từ 9 trở xuống .

III. NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý TRONG ĐÁNH GIÁ & XẾP LOẠI GIỜ DẠY:

1. Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại có tính tổng quát :

Các yêu cầu được trình bày một cách tổng quát, ngắn gọn,các địa phương tuỳ theo tình hình cụ thể và yêu cầu chỉ đạo của mình trong từng giai đoạn mà cụ thể hoá cho từng kiểu bài lên lớp hoặc nhấn mạmh những vấn đề nhất định trong từng yêu cẩu của các mặt đánh giá .

2. Đánh giá xếp loại giờ dạy đúng các yêu cầu trong tiêu chuẩn:

Sự đánh giá,xếp loại dựa trên các yếu tố của quá trình dạy học .Do đó phải dánh giá cả 5 mặt:nội dung, phương pháp, phương tiện,,tổ chứcvà kết quả của giờ dạy.Trong số 10 yêu cầu các yêu cầu 1,4,6,9 được coi là trọng tâm,các yêu cầu này phải được cân nhắc kĩ lưỡng và thận trọng hơn kkhi đánh giá,đồng thời được sử dụng để đảm bảo chất lượng khi xếp giờ dạy đ/v 2 loại Giỏi &Khá .

3. Kết hợp đánh giá định tính với định lượng :

Sau khi dự giờ hoăc kiểm tra giờ dạy, người đánh giá trước hếy phải dựa vào sư quan sát trên lớp và kết hợp với các biện pháp khác như:phỏng vấn GV & HS,xem xét giáo án các tư liệu dạy học và kiểm tra trắc nghiệm ngắn đ/v HS để đánh giá từng yêu cầu theo 3 mức (tốt,khá,trung bình hoặcyếu kém)và ứng với mỗi mức cho một mã số điểm (2-1-0)có thể cho điểm lẻ đến 0,5điểm .Khi xem xét toàn bài và xếp loại giờ dạy, người đánh giá phải kết hợp giữanhững nhận định định tính của mình với điểm số của các yêu cầu và điểm tổng cộng để xếp loại chính xác đ/v giờ dạy .

4. Đánh giá từng yêu cầu theo 3 mức độ:

a) Tốt, khá (điểm 2;1,5):Các yêu cầu được thực hiện đầy đủ, linh hoạt, thành thạo.Có thể có một vài sơ suất hay thiếu sót nhỏ nhưng không nghiêm trọng .

b) Trung bình (điểm 1): Thục hiện yêu cầu còn sai sót trong các bước lên lớp của bài dạy, đặc biệt ở các yêu cầu 1,4,6 & 9.

c) Yếu kém (0,5;0 điểm ):Thực hiện yêu cầu ở các mặt các bước lên lớp của bài dạy còn nhiều thiếu sót hoặc có thiếu sót trầm trọng .Trong một yêu cầu nếu GV bỏ qua các cơ hội có điều kiện cho phép thực hiện mà không làm thì cũng được đánh giá là yếu .

Đề nghị các sở GD-ĐT chỉ đạo triển khai việc đánh giá dạy đến các trường để thực hiện .Trong quấ trình thực hiện, Sở tập hợp ý kiến của các trường phản ánh về vụ THPT-Bộ GD - ĐT.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng