Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp
Thứ Bảy, 25/02/2017,

Quảng cáo

  • left 1
  • left 2
  • left 3
  • left 4
  • left 5

Trang chủ » Thông tin hoạt động » Các tổ, nhóm chuyên môn

Mô đun 14- Dạy học theo hướng tích hợp(Hiền)

 

CHUYÊN ĐỀ: “ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP ”

                    Mã mô đun THCS 14 – BDTX – năm học 2012 - 2013

                                                            ____________

 

I.  Đặt vấn đề:

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp đó là một trong những nội dung trọng tâm Bộ GD-ĐT yêu cầu trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2012-2013. Dạy học theo hướng tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục đã trở thành xu thế trong việc xác định nội dung dạy học trong nhà trường phổ thông và trong chương trình xây dựng môn học. Quan điểm tích hợp được xây dựng trên cơ sở những quan niệm tích cực về quá trình học tập và quá trình dạy học.

Thực tiển đã chứng tỏ rằng, việc thực hiện quan điểm tích hợp trong giáo dục và dạy học sẽ giúp phát triển những năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp và làm cho việc học tập trở nên có ý nghĩa hơn đối với  học sinh so với việc các môn học, các mặt giáo dục được thực hiện riêng lẽ. Tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục nhằm nâng cao năng lực của người học, giúp đào tạo những người có đầy đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hiện đại.

Chuyên đề dạy học theo hướng tích hợp được trình bày với hai nội dung cơ bản:

1.     Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

2.     Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

 

II. Nội dung:

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

- Trang bị cho học sinh hiểu biết những kiến thức cần thiết, cơ bản về những nội dung cần được tích hợp để từ đó giáo dục các em có những cử chỉ, việc làm, hành vi đúng đắn.

- Phát triển các kĩ năng thực hành, kĩ năng phát hiện và ứng xử tích cực trong học tập cũng như trong thực tiển cuộc sống.

- Giúp học sinh hứng thú học tập, từ đó khắc sâu được kiến thức đã học.

- Nội dung tích hợp phải phù hợp với từng đối tượng học sinh ở các khối lớp thông qua các môn học và hoạt động giáo dục khác nhau.

- Tránh áp đặt, giúp học sinh phát triển năng lực

2. Mục tiêu, phương pháp, nội dung của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

a. Mục tiêu

      - Hiểu được bản chất của kế hoạch dạy học tích hợp.

      - Làm cho quá trình học tập có ý nghĩa bằng cách gắn học tập với cuộc sống hàng ngày, trong quan hệ với các tình huống cụ thể mà học sinh sẽ gặp sau này, hòa nhập thế giới học đường với thế giới cuộc sống.

      - Phân biệt cái cốt yếu với cái ít quan trọng hơn. Cái cốt yếu là những năng lực cơ bản cần cho học sinh vận dụng vào xử lí những tình huống có ý nghĩa trong cuộc sống, hoặc đặt cơ sở không thể thiếu cho quá trình học tập tiếp theo.

      - Dạy sử dụng kiến thức trong tình huống cụ thể . Thay vì tham nhồi nhét cho học sinh nhiều kiến thức lí thuyết đủ loại, dạy học tích hợp chú trọng tập dượt cho học sinh vận dụng các kiến thức kĩ năng học được vào các tình huống thực tế, có ích cho cuộc sống sau này làm công dân, làm người lao động, làm cha mẹ, có năng lực sống tự lập.

      - Xác lập mối quan hệ giữa các khái niệm đã học . Trong quá trình học tập, học sinh có thể lần lượt học những môn học khác nhau, những phần khác nhau trong mỗi môn học nhưng học sinh phải biết đặt các khái niệm đã học trong những mối quan hệ hệ thống trong phạm vi từng môn học cũng như giã các môn học khác nhau. Thông tin càng đa dạng, phong phú thì tính hệ thống phải càng cao, có như vậy thì các em mới thực sự làm chủ được kiến thức và mới vận dụng được kiến thức đã học khi phải đương đầu với một tình huống thách thức, bất ngờ, chưa từng gặp.

          b. Phương pháp

          Phương pháp dạy học theo hướng tích hợp là lồng ghép nội dung tích hợp vào các bài dạy, tùy theo từng môn học mà lồng ghép tích hợp ở các mức độ như liên hệ, lồng ghép bộ phận hay là toàn phần,( Phần nội dung bài học, phần bài tập hay là tổng kết toàn bài...) Khi tích hợp giáo viên cần sử dụng ngôn từ kết nối sao cho lô gic và hài hòa....từ  đó giáo dục và rèn kĩ năng sống, giá trị sống cho học sinh.

     c. Nội dung

      Dạy học theo hướng lồng ghép tích hợp thực hiện ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục: nội dung tích hợp được bao gồm những nội dung như Tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục phòng chống tham nhũng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; giáo dục về dân số, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường, chủ quyền  biển đảo  theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Mức độ tích hợp tùy theo từng môn học, nội dung để lựa chọn mức độ tích hợp, đối với bộ môn tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì mức độ tích hợp từ liên hệ ( chỉ khai thác nội dung bài học và liên hệ với kiến thức về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mức độ hạn chế), tích hợp bộ phận ( chỉ một phần của bài học, hoạt động thực hiện nội dung giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mức độ trung bình) đến tích hợp tòan phần ( cả một bài có nội dung trùng khớp với nội dung giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mức độ cao nhất)

Hướng dẫn tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gương đáo đức Hồ Chí Minh ở bộ môn Lịch sử cấp trung học cơ sở :

Môn Lịch sử - lớp 9 – Tên bài dạy : Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chủ đề : nhận biết được công lao to lớn của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945, mức độ liên hệ ; nội dung tích hợp:

 

 -Trước thời cơ cách mạng đã chín mùi, Hồ chí Minh đã chủ trì Hội nghị tòan quốc của Đảng (14-15/8/1945) thông qua kế hoạch lãnh đạo Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

- Đại hội quốc dân Tân Trào họp (16-17/8) tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của tòan dân nhất trí tán thành quyết định  khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, quyết định quốc kì, quốc ca.

- Khi cách mạng thắng lợi, Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại quảng trường Ba Đình (2/9/1945).

Bài 25.Những năm đầu của cuộc kháng chiến tòan quốc chống thực dân Pháp (1945-1946), chủ đề: giáo dục tinh thần yêu nước quyết tâm chống Pháp của Người, mức độ liên hệ; nội dung tích hợp: Khi Pháp quyết tâm xâm lược nước ta một lần nữa, Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi tòan quốc kháng chiến, thể hiện quyết tâm và đường lối kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.

Hướng dẫn tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở bộ môn GDCD cấp trung học cơ sở :

Môn GDCD –lớp 6- Tên bài dạy: Bài 6. Biết ơn, chủ đề : Lòng biết ơn của Bác Hồ với những người có công với nước, mức độ lồng ghép bộ phận; nội dung tích hợp:

 - Bác xót xa trước các thương binh; kính cẩn trước các vong linh liệt sĩ.

- Bác gương mẫu thực hiện và vận động nhân biết ơn, giúp đỡ thương bệnh binh, gia đình thương binh liệt sĩ

- Tháng 6-1947, Bác đề nghị Chính phủ chọn một ngày trong năm là “ngày thương binh”. Chính phủ đã lấy ngày 27-7 hàng năm là “Ngày thương binh liệt sĩ”.

Bài 2. Liêm khiết - lớp 8 , chủ đề: Tấm gương liêm khiết của Bác, mức độ liên hệ; nội dung tích hợp: cả cuộc đời Bác Hồ luôn sống trong sạch; không hám danh lợi, không toan tính riêng tư cho bản thân, khước từ những ưu đãi dành cho chủ tịch nước để chăm lo nhân dân, cho đất nước.

Hướng dẫn tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gương đáo đức Hồ Chí Minh ở bộ môn HĐNGLL cấp trung học cơ sở :

Lớp 6- Tên hoạt động: Hoạt động 1, tháng 10 . Nghe giới thiệu thư Bác, chủ đề: Gương sáng học tập và rèn luyện của Bác, mức độ liên hệ ; nội dung tích hợp : tinh thần yêu nước, ý thức học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt.

Lớp 7- Tên hoạt động: Hoạt động 2, tháng 4. Tình đòan kết hữu nghị, chủ đề: Nhân ái, khoan dung, đòan kết , tôn trọng sự bình đẳng và quyền con người, mức độ bộ phận; nội dung tích hợp: Bác Hồ là tấm gương của tình đòan kết sắt son, tình hữu nghị giữa các dân tộc

Lớp 8- Tên hoạt động: Hoạt động 2, tháng 5. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, chủ đề: Bác là tấm gương sáng về yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập, khiêm tốn, trung thực, cần,

kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư., mức độ tòan bộ; nội dung tích hợp: Tình yêu bao la và sự quan tâm chăm sóc đối với thế hệ trẻ; những lời dạy của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng luôn thể hiện sự quan tâm của Bác đối với mầm non tương lai của đất nước.

Môn văn lớp 7: Như trong bài Đức tính giản dị của Bác Hồ Ta lồng ghép nội dung tích hợp vào phần tổng kết: Bài thơ chúc tết của Bác Hồ năm 1956:

                                      Thân ái mấy lời chúc tết:

                                      Toàn dân đoàn kết một lòng,

                                     Miền Bắc thi đua xây dựng

                                     Miền Nam giữ vững thành đồng,

                                     Quyết chí bền gan phấn đấu,

                                     Hòa bình thống nhất thành công.

      ? Em hiểu như thế nào qua bài thơ chúc tết của Bác Hồ?

- Lời thơ vô cùng giản dị gần gũi dễ hiểu, động viên nhân dân cả nước đoàn kết một lòng đánh Mĩ. Nhân dân Việt Nam mỗi khi tết đến xuân về lại hân hoan phấn khởi đón nghe thơ Bác vì đó chính là tâm tình, ý nguyện, là lí tưởng và khát vọng chiến thắng của toàn dân tộc.

          Thơ Bác chính là con người Bác, thật gần gũi giản dị mà cũng thật sâu sắc, hào hùng.

 

Trên đây là hướng dẫn tích hợp nội dung ở một số môn học Lịch sử, Giáo dục công dân và Hoạt động ngoài giờ lên lớp và môn văn học.

 

Tóm lại : Kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp được thực hiện  ở tất cả các môn học, tùy theo môn học mà giáo viên hướng dẫn nội dung tích hợp cho phù hợp , cũng như các hoạt động chính khóa, không làm thay đổi mục tiêu và nội dung  của môn học, bài học, đảm bảo tự nhiên, nhẹ nhàng, tránh gây nặng nề, ngược lại góp phần vào việc tạo nên sự gắn bó nội dung học tập với thực tiển cuộc sống.